Видео

Сестры будьте как Хадиджа, да будет доволен ею Аллах
46376
 

   
   

Комментарии
0
Абдулкахар
19:0225.04.2013
 
Атың жаман болса, сатып құтыларсың
Қатының жаман болса, қайтып құтыларсың.
 
 
0
абуМариям
22:3425.04.2013
 
ажырасып кутыласын,,,
 
 
0
Абдулкахар
11:5827.04.2013
 
Қайта шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман.
 
 
0
Ruhia
12:4327.04.2013
 
Муса ибн' Али поведал, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал Сураке ибн Жу'шиму:
"Назвать ли тебе величайшую из милостынь (или один из величайших видов милостыни)? "Он ответил: "Да, разумеется, о Посланник Аллаха! "Он продолжал: «"Содержать дочь, если ее возвращают тебе (в результате развода или смерти мужа), и ты являешься единственным источником ее существования".
(Хадисы пророка о правилах поведения. "Обычия и приличия в исламе". Ал-Адаб Ал-Муфрад)
 
 
0
abdulla abdulla
15:0426.06.2013
 
егерде ажырасқаннан кеин халықтын қалы жақсы болса жақсы болареді , бір адам болсада ол халық боп саналаді ,бір бірден солай ель боладі
 
 
0
abdulla abdulla
16:5226.06.2013
 
хадисте қайтіп кельген аельге мейрім корсеткен жақсы боладі деп айтылған , мағнасында ол Аллахтын С.Т., щексіз мейрім, бірақ ажрасқан аель ол жақсылық теп айтылмаған, ол арине шайтан лағнеттін жумусі, ол хақ, сол себеп тен Аллаға С.Т., ажырасу дегенді унатпайді. хадисте айтылған: киеуне аель бағынады деп, егерде сажде стесін деп айту керек болса онда аель киеуне сажде істесін деп айтушедік деп айтылды, оның мағынасі : Қудайдангин ер адамді-киелерін жоғарі дарежеде қурметтеу керек , жане боисыну керек деп жеткізілді аель задқа, егерде тісунсе Қудайдын насихатын, егерде шайтан ләғнеттін алдауна қайтадан тісуп қалып менік дурустеп шыға кельмесе, міні хадис бар деп ол хадистін мағнасын дурус тісунби. қазақ елі кенесары-султан ханынан аирлғаннан кеин жағідаи қыин болды егерде тісунсе, біртін біртін коммунистар кельді, олар 70 жыл боиі жерден алып жерге салды қазақ халығын, бірінші иманынан айрып, сонсын уятынан, намысынан арынан айрып, бір бірін сатқызып, зина істеткізіп , арақті ішкізіп масқарасын шығарді халықтын, жане қазақтін арасынан бір батір шықса оні бір бірне саладі басқа қазақтін батірін айтақтап оған бір бірін олтірікізеді, сонда сыртқі жаудан жерді, намысті қорғайтін ер болмайді олардін жоспарі іске асті, олар бізді калбит теп дитін, онын мағынасі калі бітті дегенді білдіреді, арине халық сондай дарижеге ұшірағанда олар сондай шешім шығарді. бірақ Қудай бізді аядыда қайтадан Озі заның жане тура жолын корсетіп тур, дінді насіп етіп. жаулар бізді дінге кельгенін қаламайді, сыртқы жау бірінші қарайтіні, ол аельдері қандай дарежеде деп сурайді тіншілардан, Қудайдін дінін істайдіма, альде істамайдыма деп сурақ қояді, егерде стайтін болса онда ол халықтын намысы жоғар дарежеде диді, олармен соғыса алмаймыз диді, өте қыин диді, олармен кельскен жақсы немесе жолында турмаған жақсы диді , ол зан. казірігі шетельден келетін залымдар сурайді қулағаң алтын орданын , осман империядаң қалған қазақ қыздарі барма диді, олар біздін қыздарді жезөкше қылдырғысы келеді, оні өздерінде білесіндер ол жаналық емес, жане дәль солай сурақ қоятін озі қулағымен естіп, өзі көзімен көрдік, бірақ қазақ қыздарі өзі ергімен арын , намысын жермен жексен қылдырса, ертен оларді қорғайтін ер қалмайді, егерде қазақтін қыздарі намыстаніп недеп турсын десе озі арын намысын сақтап, арине оні қорғайтін ер табыладі соні тісуну керек олшін дін керек. егерде Қудайдан насихат кельп турса хадиша анамыз сияқты болу керек теп, онда қабылдау керек ақмақ болмай менік дурус деми, бас десе қулақ деми, қулақ десе бас деми, Қудайдан қорқу керек айтпесе коммунистардан асқан залымдар келю мумкун, олардан Қудай сақтасын амин! бірақ үлкен фитнанін уақытыда өте жақын оныда умутпау керек ол даджаль ләғнеттін уақыты, сондықтан иманды сақтауға тырысу керек, киеуне бағыну керек десе онда бағыну керек алданабай, қандай қыин болсада ,сабір сақтау керек, сахабалар аштіқті көрген , соғысып қыиндақтарді көрген, оларға қарағанда бізде ондай қыиндық жоқ , сабірлықпен жане Қудайдін занін орындап, занді орындатіп женді олар қыинықтарді . Қудай сабірлармен осыні умутпау керек, мейрім, денсаулық, жақсылық, женілідік сурап дуғада қарсы кельми мусулман киеулеріне. Қудаимыз Аллах С.Т., мейрім етіп, бахытты омір женілдігімен насіп етсін букуль мусулмандарға екі омірдеде амин!
 
 
0
abdulla abdulla
18:5826.06.2013
 
хадисте қайтіп кельген аельге мейрім корсеткен жақсы боладі деп айтылған , мағнасында ол Аллахтын С.Т., щексіз мейрім, бірақ ажрасқан аель ол жақсылық теп айтылмаған, ол арине шайтан лағнеттін жумусі, ол хақ, сол себеп тен Аллаға С.Т., ажырасу дегенді унатпайді. хадисте айтылған: киеуне аель бағынады деп, егерде сажде стесін деп айту керек болса онда аель киеуне сажде істесін деп айтушедік деп айтылды, оның мағынасі : Қудайдангин ер адамді-киелерін жоғарі дарежеде қурметтеу керек , жане боисыну керек деп жеткізілді аель задқа, егерде тісунсе Қудайдын насихатын, егерде шайтан ләғнеттін алдауна қайтадан тісуп қалып менік дурустеп шыға кельмесе, міні хадис бар деп ол хадистін мағнасын дурус тісунби. қазақ елі кенесары-султан ханынан аирлғаннан кеин жағідаи қыин болды егерде тісунсе, біртін біртін коммунистар кельді, олар 70 жыл боиі жерден алып жерге салды қазақ халығын, бірінші иманынан айрып, сонсын уятынан, намысынан арынан айрып, бір бірін сатқызып, зина істеткізіп , арақті ішкізіп масқарасын шығарді халықтын, жане қазақтін арасынан бір батір шықса оні бір бірне саладі басқа қазақтін батірін айтақтап оған бір бірін олтірікізеді, сонда сыртқі жаудан жерді, намысті қорғайтін ер болмайді олардін жоспарі іске асті, олар бізді калбит теп дитін, онын мағынасі калі бітті дегенді білдіреді, арине халық сондай дарижеге ұшірағанда олар сондай шешім шығарді. бірақ Қудай бізді аядыда қайтадан Озі заның жане тура жолын корсетіп тур, дінді насіп етіп. жаулар бізді дінге кельгенін қаламайді, сыртқы жау бірінші қарайтіні, ол аельдері қандай дарежеде деп сурайді тіншілардан, Қудайдін дінін істайдіма, альде істамайдыма деп сурақ қояді, егерде стайтін болса онда ол халықтын намысы жоғар дарежеде диді, олармен соғыса алмаймыз диді, өте қыин диді, олармен кельскен жақсы немесе жолында турмаған жақсы диді , ол зан. казірігі шетельден келетін залымдар сурайді қулағаң алтын орданын , осман империядаң қалған қазақ қыздарі барма диді, олар біздін қыздарді жезөкше қылдырғысы келеді, оні өздерінде білесіндер ол жаналық емес, жане дәль солай сурақ қоятін озі қулағымен естіп, өзі көзімен көрдік, бірақ қазақ қыздарі өзі ергімен арын , намысын жермен жексен қылдырса, ертен оларді қорғайтін ер қалмайді, егерде қазақтін қыздарі намыстаніп недеп турсын десе озі арын намысын сақтап, арине оні қорғайтін ер табыладі соні тісуну керек олшін дін керек. егерде Қудайдан насихат кельп турса хадиша анамыз сияқты болу керек теп, онда қабылдау керек ақмақ болмай менік дурус деми, бас десе қулақ деми, қулақ десе бас деми, Қудайдан қорқу керек айтпесе коммунистардан асқан залымдар келю мумкун, олардан Қудай сақтасын амин! бірақ үлкен фитнанін уақытыда өте жақын оныда умутпау керек ол даджаль ләғнеттін уақыты, сондықтан иманды сақтауға тырысу керек, киеуне бағыну керек десе онда бағыну керек алданабай, қандай қыин болсада ,сабір сақтау керек, сахабалар аштіқті көрген , соғысып қыиндақтарді көрген, сабірлықпен жане Қудайдін занін орындап, занді орындатіп женді олар қыинықтарді . Қудай сабірлармен осыні умутпау керек, мейрім, денсаулық, жақсылық, женілідік сурап дуғада қарсы кельми мусулман киеулеріне. Қудаимыз Аллах С.Т., мейрім етіп, бахытты омір женілдігімен насіп етсін букуль мусулмандарға екі омірдеде амин!
 
 
0
С.М
14:3503.08.2013
 
как я вижу в основном в разделах для сестер посещающих большинство мужчин)))))))))
 
 
0
Брат Ханафит
11:0904.08.2013
 
Маша Аллах! будьте все счастливы)
 
 
0
Марьям !!!
19:1703.10.2013
 
как хорошо рассказывает эта сестра!
 
 
0
jumakanov ulan
18:0222.11.2013
 
kizdar tindandar
 
 
0
schnar
18:2322.11.2013
 
Маша Аллах !!! Тындап, уйренетин ис коп екен...
 
 
0
Aigerimaiko
13:0222.01.2014
 
mawaALLAH
 
 
0
Galekе
21:1314.02.2014
 
Аллаh разы болсын
 
 
0
Temoxa
16:5003.05.2014
 
кто она?